ขอเชิญร่วมงานสรงน้ำท่านพระอาจารย์พระครูโสภณกิจจาทร

on 23 April 2008


ขอเชิญร่วมงานสรงน้ำท่านพระอาจารย์พระครูโสภณกิจจาทร (รื่น จนฺทาโภ) ณ วัดลำปำ วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551 (25 April 2008) ตรงกับแรม 5 ค่ำ เดือน 5 เวลา 10.00 น

พิธีสรงน้ำพระของวัดลำปำ จะจัดขึ้นตรงกับ แรม 5 ค่ำ เดือน 5 ของทุกๆปี จึงเรียนมาให้ทราบไว้ ณ โอกาส นี้ด้วย

1 comments:

ณี said...

ขอให้ท่านพระอาจารย์พระครูโสภณกิจจาทร มีแต่ความสุข
มีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
เป็นมิ่งขวัญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ชาวลำปำตลอดไป