ภาพงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูโสภณกิจจาทร (บางส่วน)

on 14 July 2010
ภาพงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูโสภณกิจจาทร กำลังทำการแก้ใข และ จะ upload เพิ่มเติมเร็วๆนี้

ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงาน

on 05 July 2010

ในนามคณะศิษย์วัดลำปำ ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงาน พระราชทานเพลิงศพ พระเดชพระคุณท่านพระครูโสภณกิจจาทร ระหว่างวันที่ 1 ถึง 3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา หากมีการขาดตกบกพร่อง และ ดูแลกันไม่ทั่วถึง ทางเจ้าภาพขออภัยเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี่ด้วย สำหรับท่านที่มีจิคศรัทธาร่วมทำบุญ ทางเจ้าภาพขออนุโมทนาบุญกุศล และ ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนไตร ตลอดถึงดวงวิญญานของพระเดชพระคุณ จงดลบันดาลและคุ้มครองให้ทุกๆท่านเจริญสืปไป

ด้วยความเคารพ

นายโอภาส รัตนโชติ
เลขานุการ สมาคมศิษย์เก่าวัดลำปำ ในนามเจ้าภาพ

Phra Khru Sophonkitchathorn (Tan Yun @ Phor Than Ren) Royally-Sponsored Cremation Tentative

on 28 June 2010

กำหนดการงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูโสภณกิจจาทร

วันที่ 1 กรกฎาคม 2553
เวลา 10.00 น. – เชิญศพขึ้นสู่เมรุ
เวลา 19.30 น - พระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์เปิดงาน
เวลา 20.30 น. – แสดงธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
-พระสงฆ์ 16 รูป สวดพระอภิธรรม

วันที่ 2 กรกฎาคม 2553
เวลา 19.30 น. – แสดงธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
-พระสงฆ์ 16 รูป สวดพระอภิธรรม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2553
เวลา 10.00 น. - พระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์ 15 รูป สวดพุทธมนต์ธรรมนิยามสูตร
เวลา 11.30 น. – ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร
เวลา 13.00 น. – แสดงธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
- พระสงฆ์ 82 รูป สวดมาติกา บังสกุล
- พระเถระ 15 รูป พิจารณาผ้าบังสกุล
เวลา 17.00 น. – พิธีพระราชทานเพลิงศพ (พระราชธรรมาจารย์ เจ้าคณะไทรบุรีประธานฝ่ายสงฆ์ นายวรเดช วีระเวคิน กงศุลใหญ่ไทย ณ เมืองปีนัง เป็นประธานฝ่ายบรรผชิต)
เวลา 20.00 น. – ถวายสังเวชนิยกถา
เวลา 21.00 น. – พิธีประชุมเพลิง (เผาจริง)

วันที่ 4 กรกฎาคม 2553
เวลา 8.00 น. – เก็บอัฐิ

----------

Phra Khru Sophonkitchathorn (Tan Yun @ Phor Than Ren) Royally-Sponsored Cremation Tentative

July 1st, 2010
10.00 am – The Late Phra Khru remains will be placed upon temporary crematorium Wat Lampam
07.30 pm – Recitation of Buddha Mont chanting by 10 leading Chief Monks to open ceremony
08.30 pm – Leading monk give a sermon (Dhamma Dhesana)
- Recitation of Dharma Excellent Law chanting – Suat Phra Abhidham by 16 monks

July 2nd, 2010
07.30 pm - Leading monk give a sermon (Dhamma Dhesana)
- Recitation of Dharma Excellent Law chanting – Suat Phra Abhidham by 16 monks

July 3rd, 2010
10.00 am – Recitation of The Certainty of Nature Laws (Dhamma Niyarm Sutta) chanting by 15 Leading Chief Monks
11.30 am – Arm (food) offering Ceremony for monk
02.00 pm – Memorial Service Ceremony - Matika Bangsakul Chanting dedicate to The Late Phra Khru by 82 monks
- Leading monk, The Late Phra Khru’s family members and selected general public offering a 15 robe's (monk ware – Pha Bangsakul Jiworn) dedicate to The Late Phra Khru
04.00 pm – Royally-Sponsored Cremation begins
- Leading monk and Royal Thai Consulate in Penang on behalf King of Thailand will presenting fire from palace
- General public can join the royal cremation by presenting sandalwood flowers (dok mai jan)

08.00 pm – Leading monk recite special memorial service (Sangvechaniya Katha) to the Late Phra Khru
09.00 pm –Burning ceremony

July 4th, 2010
08.00 am - The Late Phra Kru’s relic and ash collected ceremony

วันพระราชทานเพลิงศพ พระครูโสภณกิจจาทร (รื่น จนทาโภ) 1-2-3 กรกฎาคม 2553

on 08 June 2010


เนื่องด้วยในวันที่ 1-2-3 กรกฎาคม 2553 นี้ จะเป็น วันพระราชทานเพลิงศพ พระครูโสภณกิจจาทร (รื่น จนทาโภ) เจ้าคณะอำเภอปาดัง เตอราป และ เจ้าอาวาสวัดลำปำ วัดราษฏร์ชั้นโท อำเภอเปินดัง รัฐเคดาห์ ไทรบุรี ขอเชิญศิษย์ยานุศิษย์ร่วมแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายโดยพร้อมเพรียงกันในวันดังกล่าว ณ.วัดลำปำ

กำหนดการ และ รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
---
Royal Funeral Procession of The Late Phrakhru Sophonkitjathorn (Phor Than Ren), former Chief Abbot of Padang Terap District and Chief Aboot of Wat Lampam will be held on July 1st to July 3rd, 2010.
All Buddhist devotee and public are invited to tribute last respect for him.

ฉลองอุโบสถ วัดลำปำ 25-26-27 February 2010

on 21 February 2010


เนื่องในพิธีฉลองอุโบสถ วัดลำปำ ต.รัมใบ อ.เปิ้นดัง รัฐเคดาห์ มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 25- 26 -27 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2553


25 กุมภาพันธ์ 2553

เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป มหรสพ (ภาพยนต์กลางแปลงตลอดคืน)


26 กุมภาพันธ์ 2553

เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป มหรสพ (คาราโอเกะ)


27 กุมภาพันธ์ 2553

เวลา 08.59 น. พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา/ไหว้พระ - รับศีล

เวลา 09.09 น. พระสงฆ์ 10 รูปสวดทักษิณานุปทานเวลา

09.49 น. พระครูสุเทพวรารักษ์ กล่าวถวายรายงาน ความเป็นมา-เป็นไป ของการก่อสร้างอุโบสถ

เวลา 10.19 น. ประธานในพิธี (พระราชธรรมธาดา) ตัดริบบิ้น พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา

เวลา 10.39 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์เวลา 11.19 น. พระครูสุเทพวรารักษ์ (เป็นประธานใส่บาตร)

เวลา 11.39 น. ญาติโยม กรวดน้ำ-รับพร (เสร็จพิธี)

เวลา 11.59 น.พระภิกษุ-สามเณร ทำภัตตกิจ (ฉันภัตตาหารเพล)


ติดต่อสอบถาม/ทำบุญ - พระกริ่ม (เจ้าโด้ง) 04-7851804 / 013-5968762