ประกาศสงกรานต์ปี พ.ศ. 2551

on 11 April 2008

ประกาศสงกรานต์ปี พ.ศ. 2551

ปกติมาส ปกติวาร อธิกสุรทิน

สงกรานต์วันอาทิตย์ ที่ 13 เมษายน เวลา 18 นาฬิกา 55 นาที 48 วินาที

นางสงกรานต์ชื่อ ทุงสะเทวี ทรงพาหุรัตน์ทัดดอกทับทิม แก้วปัทมราช เป็นอาภรณ์ ภักษาหารอุทุมพร พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงสังข์ เสด็จมา บนหลังครุฑ
เกณฑ์นาคให้น้ำปีชวด นาคราชให้น้ำ 3 ตัว ฝนแรกปีน้อย กลางปีน้อย ปลายปีมากแล
เกณฑ์ธัญญาหารชื่อ มัชฌิมา ข้าวกล้าในภูมินาจะได้ผล 1 ส่วน เสีย กึ่งหนึ่ง โภชนาหารเป็นมัธยม ประชาชนทั้งหลายจะคลายทุกข์ ได้สุขเป็นอนุมาน
เกณฑ์พิรุณศาสตร์ปีนี้ อาทิตย์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลในฝนตก 400 ห่า ตกในจักรวาล 160 ห่า ตกในหิมพานต์120 ห่า ตกในมหาสมุทร 80 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 40 ห่า

0 comments: