อุโบสถวัดลำปำ Wat Lampam Ubosot Building

on 28 February 2009

ส่งรูปอุโบสถวัดลำปำ ขณะนี้ก่อสร้างได้แล้วเสร็จประมาณ 70%


Wat Lampam ubosot building currently in progress (70%)
(ภาพโดย นายหมิง Gambar oleh Nai Ming)

0 comments: