ประกาศ

on 05 February 2009

ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าวัดลำปำทุกท่านร่วมประชุมกำหนดโครงการจัดตั้ง สมาคมศิษย์เก่า ตลอดถึงกำหนดการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี และ งานเลี้ยงสังสรรค์บรรดาศิษย์เก่า

การประชุมครั้งนี้จะจัดขึ้น

วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมพาพันธ์ 2552 (19 Feb 2009)
เวลา 21.00น (9pm)
สถานที่ กุฎิเจ้าอาวาส วัดลำปำ


โดยการประชุมจะมีท่านพระอาจารย์พระครูโสภณกิจจาทร (พ่อเจ้า) เป็นประธาน และ ท่านพระอาจารย์พระครูปริยัติธรรมวิธาน (อาจารย์มหาพริ้ม) เป็นรองประธาน
  • รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ นายหมิง โทร 019-4208989

0 comments: