พระอาจารย์ประหยัด ฝากบทกลอนปีใหม่จากประเทศแคนาดา (Phra Ajarn Prayad send best wishes from Canada)

on 05 February 2009
ข้อความที่ได้รับผ่านอีเมล์เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2552

ถึงเจ้าของเว็ป

ฝากบทกลอนลงให้ชาวลำปำให้ได้อ่านกันเล่นเพื่อเตือนความระลึกถึงกัน เพราะอย่างอืนไม่ทราบว่าจะเอาอะไรมาฝากกัน ที่ดีที่สุดก็คือฝากความระลึกถึงกันจะมีคุณค่า

คิดถึง

อ.ประหยัด

พรปีใหม่ 2552

ปีใหม่นี้ขอให้มีแต่ความสุข ปีใหม่นี้ขอความทุกข์ให้จางหาย


ปีใหม่นี้ขอให้มีสุขกายใจ ปีใหม่นี้ขอให้ได้สิ่งดีดี


ความยากจนขอให้พ้นในปีเก่า ความโศกเศร้าขอให้หายไกลร้อยลี้


เรื่องความหวังขอให้ยังความหวังดี เรื่องเป็นหนี้ขอให้หายได้เป็นไท


มีความรักขอให้รักอย่าได้ร้าง ขอให้รักไม่จืดจางหนีไปไหน


สิ้นปีเก่าให้ความเศร้านั้นจางไป เริ่มปีใหม่ให้สมหวังอย่ารังรอ


คิดจะทำสิงใดอย่าได้ขัด สารพัดสมหวังดังที่ขอ


ทำพูดคิดไม่ผิดงามละออ สิ่งที่ขอก็ให้ได้มาใช้งาน


ให้อายุยืนยาวเข้าหลักร้อย ให้ได้อยู่รอคอยเห็นลูกหลาน


ให้ผิวพรรณงามผ่องสวยตระการ ให้มีทั้งการงานที่มั่นคง


ให้สุขกายสุขใจไกลความทุกข์ ให้ชีวิตมีแต่สุขสมประสงค์


ให้รางกายแข็งแรงและมั่นคง สมประสงค์ทุกอย่างเป็นทางเดิน


คิดสิ่งใดขอให้ได้ดังที่คิด ไม่พูดผิด ทำผิดเรื่องเก้อเขิน


จะทำมาค้าขายให้เจริญ ให้เพลิดเพลินตลอดไปปีใหม่เทอญ


หลวงตา 27/12/08


ฝากมาให้ดูจะได้ไม่ร้อนเท่าไร มีโอกาสไปเที่ยวได้นะยินดีต้อนรับทุกท่าน0 comments: