ฉลองอุโบสถ วัดลำปำ 25-26-27 February 2010

on 21 February 2010


เนื่องในพิธีฉลองอุโบสถ วัดลำปำ ต.รัมใบ อ.เปิ้นดัง รัฐเคดาห์ มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 25- 26 -27 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2553


25 กุมภาพันธ์ 2553

เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป มหรสพ (ภาพยนต์กลางแปลงตลอดคืน)


26 กุมภาพันธ์ 2553

เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป มหรสพ (คาราโอเกะ)


27 กุมภาพันธ์ 2553

เวลา 08.59 น. พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา/ไหว้พระ - รับศีล

เวลา 09.09 น. พระสงฆ์ 10 รูปสวดทักษิณานุปทานเวลา

09.49 น. พระครูสุเทพวรารักษ์ กล่าวถวายรายงาน ความเป็นมา-เป็นไป ของการก่อสร้างอุโบสถ

เวลา 10.19 น. ประธานในพิธี (พระราชธรรมธาดา) ตัดริบบิ้น พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา

เวลา 10.39 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์เวลา 11.19 น. พระครูสุเทพวรารักษ์ (เป็นประธานใส่บาตร)

เวลา 11.39 น. ญาติโยม กรวดน้ำ-รับพร (เสร็จพิธี)

เวลา 11.59 น.พระภิกษุ-สามเณร ทำภัตตกิจ (ฉันภัตตาหารเพล)


ติดต่อสอบถาม/ทำบุญ - พระกริ่ม (เจ้าโด้ง) 04-7851804 / 013-5968762

0 comments: