วันพระราชทานเพลิงศพ พระครูโสภณกิจจาทร (รื่น จนทาโภ) 1-2-3 กรกฎาคม 2553

on 08 June 2010


เนื่องด้วยในวันที่ 1-2-3 กรกฎาคม 2553 นี้ จะเป็น วันพระราชทานเพลิงศพ พระครูโสภณกิจจาทร (รื่น จนทาโภ) เจ้าคณะอำเภอปาดัง เตอราป และ เจ้าอาวาสวัดลำปำ วัดราษฏร์ชั้นโท อำเภอเปินดัง รัฐเคดาห์ ไทรบุรี ขอเชิญศิษย์ยานุศิษย์ร่วมแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายโดยพร้อมเพรียงกันในวันดังกล่าว ณ.วัดลำปำ

กำหนดการ และ รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
---
Royal Funeral Procession of The Late Phrakhru Sophonkitjathorn (Phor Than Ren), former Chief Abbot of Padang Terap District and Chief Aboot of Wat Lampam will be held on July 1st to July 3rd, 2010.
All Buddhist devotee and public are invited to tribute last respect for him.

0 comments: