แด่พระครูโสภณกิจจาทร - จากพระอาจารย์ประหยัด Wat Buddhapanyanantaram

on 03 March 2009

แด่พระครูโสภณกิจจาทร

ขอกรบกรานอาจารย์พ่อท่านรื่น ทุกวันคืนยังเคารพอยู่ไม่หาย
เคยมาอยู่อาศัยมาฝากกาย อาศัยหลายเวลาก่อนลาไกล
ท่านเป็นพระที่ดีมีสัจจะ ท่านยึดมั่นมุมานะไม่ไปไหน
ส่งเสริมวัดลำปำด้วยจริงใจ มุมานะเพื่อให้วัดมั่นคง
เป็นพ่อพระชาวลำปำทำงานหนัก ให้คงรักสามัคคีท่านประสงค์
ทั้งบ้านวัดท่านผึกหัดเพื่อดำรง ให้บ้านวัดมั่นคงตลอดกาล
อายุท่านอาจารย์ใช้งานมาก ทนลำบากทำเพื่อพวกลูกหลาน
ได้ยึดมั่นเป็นแบบอย่างให้กาลนาน ช่วยประสานรอยร้าวให้เข้าใจ
เรารุ่นหลังอย่าสร้างเลยรอยร้าว ให้พ่อเจ้าอยู่ยาวอายุขัย
ศิษย์ทุกรุ่นไม่ร้าวมีกาวใจ ก็ขอให้สามัคคีมีสัมพันธ์
ช่วยอุดหนุนทำบุญช่วยครุ่นคิด ไม่พูดผิดทำผิดช่วยสร้างสรรค์
ท่านมีแรงกำลังใจอยู่อนันต์ ขอทุกท่านร่วมส่งใจให้สบาย
ให้อายุท่านยืนยาวเข้าหลักร้อย ให้เป็นหลักรอคอยไม่ไปไหน
เป็นพ่อเจ้าของเราตลอดไป อยากขอให้ท่านหายสบายตัว
ให้โรคร้ายหายขาดบำราศเถิด สุขสดชื่นเลอเลิศไม่ปวดหัว
เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรไม่มืดมัว ได้เป็นรั้วป้องกันภัยต่อไปเทอญ


หลวงตา 3/3/09
ฝากลงให้อ่านด้วยนะว่างๆให้ใครเอาไปอ่านให้ท่านฟังบอกว่าอาจารย์ประหยัดฝากเเยี่ยมแทนตัวที่มาไม่ได้เพราะอยู่ไกลขออวยพรให้ท่านหายป่วยโดยเร็ว
อาจารย์ประหยัด
Wat Buddhapanyanantaram
Burnaby.Vancouver, BC Canada

0 comments: