รายงานอาการพ่อเจ้า

on 13 March 2009


อาการโดยรวมสำหรับวันนี้ (จนถึงเวลา 18.45น.) ท่านสามารถพูดคุยกับผู้ที่มาเยี่ยมได้แล้ว

0 comments: