Update อาการพ่อเจ้า Keadaan Phor Chau semakin baik

on 12 March 2009
Update อาการพ่อเจ้าตอนนี้ดีขึ้นเป็นลำดับ ท่านสามารถลุกขึ้นมานั่ง และ สามารถพูดได้นิดหน่อย


นายหมิง รายงาน

0 comments: