พระอาจารย์อุดมฝากความคิดถึง

on 08 May 2008การเยือนของคณะศิษย์และชาวบ้านลำปำสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้พระอาจารย์อุดมรู้สึกดีใจ และปลื้มใจที่พวกเรายังไม่ลืมท่าน ขณะเดียวกันท่านก็ได้แสดงความต้อนรับเป็นอย่างดี พระอาจารย์กล่าวว่านานแล้วไม่ได้พบหน้าและเยี่ยมเยียนชาวลำปำ

ท่านยังบอกว่าบางทีรู้สึกไม่สบายใจเหมือนกัน ที่ไม่ได้เดินทางมาหาที่วัดลำปำนานแล้ว นับเป็นเวลา 2 ปีท่านก็ไม่ได้ไปร่วมงานสรงน้ำพระอาจารย์รื่น เพราะติดภารกิจหน้าที่การงาน ตลอดถึงงานปรกครองวัดที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ตอนนี้

อย่างไรก็ตามพระอาจารย์ได้บอกว่าติดต่อกับท่านพระอาจารย์มหาพริ้มอยู่บ่อยๆ เพื่อสอบถามข่าวคราวของบ้านลำปำ ตลอดเวลากว่า 15 ปีที่ท่านจากลำปำ พระอาจารย์อุดมยังไม่เคยลืมพวกเรา และยังเก็บความทรงจำและความรู้สึกดีๆเสมอมา

สาเหตุที่ท่านต้องกลับสู่ประเทศไทยเมื่อปี ๒๕๓๖ ก็เพราะว่าต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะครูบาอาจารย์ ปัจจุบันท่านสอนหนังสือเป็นครูประจำการโรงเรียนวัดควนวิเศษมูลนิธิ จังหวัดตรัง นอกจากนั้นแล้วตอนนี้ท่านยังรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดังกล่าว

พระอาจารย์อุดม จบการศึกษาปริญญาตรี (พธ.บ) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ.2533 ท่านยังต่อปริญญาโทจนจบ (ศศ.ม) จากมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา พ.ศ.2547

หลังที่จบการศึกษาแล้วท่านมาสอนหนังสือให้กับพวกเราที่วัดลำปำ เมื่อปี 2534 ถึง 2536 ทางด้านกิจการสงฆ์ ท่านรับตำแหน่ง เลขานุการเจ้าคณะอำเภอนาโยง – ปัจจุบัน เมื่อปี 2542 ต่อมาปีพ.ศ.2544 ท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมภูมิ จังหวัดตรัง

นับแต่ พ.ศ.2546 ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดน้ำผุดใต้จังหวัดตรัง ปัจจุบันท่านมีฐานะเป็นพระครูวินัยธรอุดม ปญญาสาโร

พระอาจารย์อุดมได้สร้างวัดใหม่ที่วัดน้ำผุดใต้ ตอนที่มาอยู่ใหม่ๆท่านเล่าว่า วัดมีสภาพทรุดโทรม และเต็มไปด้วยป่าละเมาะ อาณาเขตวัดมีความกว้างประมาณ10 ไร่ ด้วยความช่วยเหลือจากญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา ตลอดถืงการระดมแรงของคณะนักเรียน สภาพวัดได้ถูกจัดระเบียบให้ดียังเช่นที่เห็นปัจจุบัน

เมื่อ 2 ปีก่อนท่านได้รวบรวมเงินทำบุญสร้างอุโบสถหลังใหม่เป็นจำนวนเงิน 10 ล้านบาท ตอนนี้อุโบสถเสร์จและฝังลูกนิมิตเรียบร้อยแล้ว (รูป)

สำหรับญาติโยมหรือคณะศิษย์ที่ต้องการไปเยี่ยม ท่านบอกว่ายินดีต้อนรับเสมอ อย่างไรก็ตามสามารถโทรสอบถามก่อนได้ ที่ เบอร์โทร. มือถือ 08-94729377 (โทรจากมาเลเซีย 00-66-8-94729377)

0 comments: