ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงาน

on 05 July 2010

ในนามคณะศิษย์วัดลำปำ ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงาน พระราชทานเพลิงศพ พระเดชพระคุณท่านพระครูโสภณกิจจาทร ระหว่างวันที่ 1 ถึง 3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา หากมีการขาดตกบกพร่อง และ ดูแลกันไม่ทั่วถึง ทางเจ้าภาพขออภัยเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี่ด้วย สำหรับท่านที่มีจิคศรัทธาร่วมทำบุญ ทางเจ้าภาพขออนุโมทนาบุญกุศล และ ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนไตร ตลอดถึงดวงวิญญานของพระเดชพระคุณ จงดลบันดาลและคุ้มครองให้ทุกๆท่านเจริญสืปไป

ด้วยความเคารพ

นายโอภาส รัตนโชติ
เลขานุการ สมาคมศิษย์เก่าวัดลำปำ ในนามเจ้าภาพ

0 comments: