ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดลำปำ

on 20 October 2008

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดลำปำ อำเภอเปินดัง รัฐไทรบุรี มาเลเซีย วันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2550 โดยเงินทำบุญที่ได้รับจะนำไปร่วมสมทบทุนสร้างอาคารอุโบสถวัดลำปำต่อไป จึงขอเรียนให้ทราบ

หากท่านมีความประสงค์ร่วมทำบุญ กรุณาติดต่อญาติ สนิท มิตรสหายที่บ้านลำปำ หรือเจ้าอาวาสวัดลำปำ ท่านพระอาจารย์พระครูโสภณกิจจาทร ที่หมายเลขโทร. +604-7851804

0 comments: