ขออภัยช่วงนี้ไม่ค่อยว่าง

on 21 August 2008

เนื่องจากผมติดภารกิจ ตอนนี้เลยไม่ได้ทำการ update หากเพื่อนๆมีความประสงค์จะส่งข่าว กรุณาเมล์มาได้ที่ banlampam@gmail.com

โอภาส รัตนโชติ

0 comments: